Workshop

En-dags workshop til bogholdere i en økonomifunktion: Undgå frustration til årsafslutningen og spar penge på revisorregningen

Opgrader din viden om regnskabstekniske poster, så arbejdsglæden vender tilbage, og du slipper din usikkerhed i forhold til de svære områder i regnskabet.

Sted: Worsaaesgade 1, st. 7100 Vejle

Antal pladser: 8

På workshoppen lærer jeg dig, hvordan du gennem hele året arbejder målrettet med tallene, så de ikke driller ved årsafslutningen, og hvordan du kan gøre en meget større del af revisorens arbejde selv.

Det allerførste du skal gøre er at beslutte dig for, at du ved det næste besøg af revisoren på forhånd ikke er stresset og har ondt i maven over, om du har levet op til den forventning, du forestiller dig, der er stillet til dig.

Workshoppen er relevant for dig, der:

 • Ofte har alt for travlt med de daglige rutiner i bogholderiet til at kunne arbejde dyrere med tallene.
 • Er træt af uløste poster og manglende overblik, og ikke kan se værdien af at strukturere en månedsafslutning.
 • Godt ved, at du på nogle områder ganske enkelt ikke forstår, hvordan du får tallene til at stemme.
 • Har vanskeligt ved at blive fortrolig med, hvordan især aktiv – og passivposter skal behandles og tit springer dem over eller udsætter arbejdet med dem.
 • Længes efter at kunne aflevere materiale internt eller eksternt og inderst inde vide, at du er sikker på de informationer, du giver videre.
 • Frygter revisorens besøg og mangler mod til at stille spørgsmål til det, han forventer af dig.
 • Er blevet præsenteret for en uoverskuelig liste fra revisorens side i forbindelse med årsafslutningen og nærmest har givet op over for den.
 • Irriterer dig over, at årsregnskabet altid giver et anderledes resultat, end du havde forventet, når revisor er færdig med det.
 • Trænger til ro i maven og til at blive fortrolig med dit job igen.

Efter en dag på workshoppen, er du i stand til:

 • At overstå det daglige arbejde lettere og mere enkelt, fordi der er skabt helt nye rutiner og vaner, som gør dig i stand til at prioritere, hvad der er vigtigst at få gjort hver dag.
 • At tilrettelægge en måneds- og årsafslutning, og systematisk arbejde med den, uden, at det kræver en masse af din daglige tid.
 • At behandle de enkelte poster i balancen med større forståelse, så du ved, hvilke du selv kan gøre noget ved, og hvilke du skal bede om hjælp til at løse.
 • At sige fra overfor opgaver, som andre afdelinger i stedet bør tage sig af, så du kan arbejde med det, der skaber værdi i din afdeling.
 • At forstå hvilke teknikker, der gemmer sig bag en måneds – og årsafslutning.
 • At forstå hvad revisoren efterspørger.
 • At skabe talmateriale, som rammer mere plet i forhold til årsregnskabet, end du har været vant til.
 • At gå hjem uden at tage arbejdet med dig.

Workshoppen er skabt til dig, der:

 • Arbejder som bogholder, måske uden at have taget en formel uddannelse inden for økonomi.
 • Har siddet i samme funktion i mange år og trænger til at opgradere dig selv på viden om regnskabsteknik.
 • Tit går hjem med en følelse af, at der var flere poster i regnskabet, du burde vide hvad indeholdt – især når måneden er slut.
 • Kæmper med at blive færdig, når revisoren skal udarbejde årsregnskab og alligevel ikke føler, du fik det hele med eller forstod, hvad der blev bedt om.
 • Har det svært med at aflevere materialet til ledelsen, banken eller bestyrelsen, fordi du mangler at føle dig sikker nok på tallene.
 • Har uro i maven og ikke er sikker på, at du er 100% kompetent nok i din funktion.
 • Der føler et pres fra mange sider over at skulle levere information, der skal tages beslutninger ud fra.
 • I sidste ende frygter, at SKAT skal komme forbi din arbejdsplads og finde alt for mange fejl i din bogføring.

På en workshop hos Talstærk får du en hel arbejdsdag (7 timer) – sammen med max. 7 andre, hvor jeg underviser dig i bogholderiet og sammen ændrer vi gamle vaner, effektiviserer, skaber mere værdi i tallene og lærer nye tips og tricks til daglig overskuelighed. Du lærer hvad en god månedsafslutning kan gøre for sikkerheden i tallene og hvor meget mere enkelt det bliver at afslutte årsregnskabet, når tallene løbende afstemmes. De arbejdspapirer jeg underviser dig efter, får du naturligvis udleveret til daglig inspiration.

Alt dette til kun kr. 3.595 + moms, et beløb der uden tvivl nedsætter revisor-regningen, når året er omme! –du får alt dette:

 • Spørgeskema inden kurset, hvor jeg sætter fokus på netop dine problemområder.
 • 7 timers undervisning i Talstærks lækre lokaler centralt i Vejle by – med let adgang til offentlig transport og parkering.
 • Skøn frokost.
 • Undervisningsmaterialer tilsendt i filformat, lige til at implementere når du kommer hjem.
 • Adgang til lukket Facebookgruppe, hvor I efterfølgende kan dele successer og konkrete udfordringer.
 • Mulighed for at booke mig efterfølgende til en-til-en besøg i din virksomhed med rabat på min normale timepris.

Skal du være mere sikker, have større forståelse og levere økonomisk information, man kan regne med og tage korrekte beslutninger ud fra, så tilmeld dig ved at sende mig en mail på lv@talstaerk.com

Sådan er dagen tilrettelagt:

Introduktion:

 • Præsentation af Talstærk – hvem er jeg, og hvor har jeg fået min viden fra.
 • Hvad får du ud af at være her i dag – og hvordan kan du bruge materialet.
 • Kort præsentation af dig og de største udfordringer du har (ud fra det spørgeskema, jeg sendte dig til udfyldelse inden workshoppen).

Indledning og forståelse af regnskabsprocessen:

 • Overordnet gennemgang af et årsregnskab og en årsrapport
 • Forskellen på en personligt ejet virksomhed og et selskab ApS/IVS
 • Revisionspligt eller er den afmeldt
 • Hvilke typer af revisorer kan du møde derude – og hvad kan og gør de hver især.
 • Hvilke pligter har virksomheden i forhold til det offentlige – og hvordan husker du at få det gjort
 • Hvad kan en god bogholder

Struktur i din dagligdag:

 • Sådan får du styr på dine bilag
 • Hvad er nødvendigt at have styr på daglig eller ugentlig
 • Hvad indeholder en god månedsafslutning – og hvorfor bliver alting lettere, når den er sat i system.

Balanceposter og teknik:

 • Hvorfor er det så vigtigt at forstå, hvad aktiver og passiver er – og hvor meget de påvirker resultatopgørelsen
 • Hvad sker der i regnskabet, når de poster ikke er afstemt.
 • Hvordan får vi en god rutine omkring løbende at arbejde med afstemningen af balanceposterne

Det helt konkrete arbejde:

Balancen:

 • Anlægsaktiver – sådan bruger du et anlægskartotek og ajourfører det løbende.
 • Debitorsaldoliste – åbenpost og er der ryddet op. Afstemning med finanskartoteket
 • Periodeposter – hvordan styrer du nemt dem
 • Værdipapirer og kursreguleringer
 • Likvide poster – også i valuta
 • Egenkapital/udbytte og udskudt skat – en kort introduktion – og sådan sikrer du dig, at det stemmer med sidste års regnskab
 • Hvad er forskellen på kortfristet og langfristet gæld – og hvordan afstemmes og placeres de
 • Kreditorer og skyldige poster – hvad skal du typisk også huske at tænke på
 • Moms og offentlige poster – hvordan sikrer du dig, at alt er med – har du tjekket importspecifikationen
 • Skattekontoen – hvad for en – og hvorfor nu det
 • Momssandsynliggørelse – hvorfor er det bare bedre at den er lavet inden Skat beder om den
 • Hensættelser – teknik du måske ikke var klar over, at regnskabet blev påvirket af.

Resultatopgørelsen:

 • Lønafstemningen og alle de andre poster i den gruppe – og kort omkring hvilke pligter man har som arbejdsgiver.
 • Udgifter er da vigtigt er posteret korrekt – eller er det måske ikke der, du skal lægge alt dit fokus
 • Korrekt indretning af momskoder – det er ikke blevet nemmere

Ud over det:

 • Åbningsbalancen – det er så vigtigt, at den er på plads, så tallene året efter ikke forstyrres.
 • Hvordan sætter vi tallene op i en månedsafslutning, så vi kan aflæse værdi umiddelbart
 • Gør det nemt med et tjekskema

Skabeloner, du får tilsendt før kurset som filer:

 • Anlægskartotek – det idiotsikrede
 • Periodiseringsplan – sæt det let i system
 • Beregning af kursreguleringer i valuta – den nemme måde at få det med
 • Momssandsynliggørelse – en overordnet måde
 • Beregning af feriepengeforpligtelse – teknik og forklaring til hvor du finder tallene
 • Lønafstemningen der virker – med eksempler
 • Oversigt over typiske momssatser på forskellige poster

Hvem er Talstærk?

Jeg er Talstærk, mit navn er Lone Vinge, og jeg har i mange år har arbejdet som revisor i et statsautoriseret revisionsfirma.

Lone Vinge

Sideløbende har jeg uddannet mig og har i dag en HD i Regnskabsvæsen og en Cand. merc. aud. – det giver dig sikkerhed for, at jeg har teorien i det, jeg vil lære dig, på plads.

De sidste mere end 15 år har jeg ydermere tilegnet mig en uvurderlig viden om daglig økonomi og udfordringer af alle slags, som økonomichef i en grossistvirksomhed i Vejle.

Samlet er de erfaringer jeg har tilegnet mig, grundlaget for det jeg har forenet i Talstærk, hvor jeg brænder for at skabe værdi for din virksomhed.

Jeg kommer ofte ud i økonomifunktioner, hvor jeg fungerer som ekstern økonomichef, og i den forbindelse oplever jeg alle frustrationerne – og de steder hvor erfaring ikke rækker, men hvor opgradering og forståelse for de regnskabstekniske ting, kan gøre en virkelig forskel i forhold til sikkerhed og værdi i tallene – og på revisorregningen for årsregnskabet.

Netop det, at jeg har været “revisoren” i mange år gør, at jeg 100% ved, hvad de kræver, og hvor det “koster” ikke at være velforberedt, når der skal laves årsregnskab.

Jeg har passion for tal, og kan li’ at det stemmer, men er på ingen måde pedantisk og kontrollerende, og vil langt hellere at du har den brede forståelse for hele dit regnskab, end at du kun har fokus på få udvalgte områder, som du så ved er 100% korrekte.

Mit højeste ønske er faktisk, at du skal få en god fornemmelse i maven med dit daglige arbejde, og opnå en sikkerhed i tallene, som langt overgår, hvad du får ud af et enkelt årligt besøg af din revisor.

Det siger tidligere kunder:

“Jeg fik fornøjelsen af at lære Lone at kende for snart 2 år siden. Hos DKM er jeg tilknyttet som ekstern bogholder 2 dage om ugen, og for at løfte hele økonomi delen lidt op, valgte direktøren og jeg at det ville være super med Lone som en slags ekstern regnskabschef. Jeg manglede erfaring i månedsafslutning og derfor blev Lone tilkaldt. Når jeg har afsluttet måneden kommer Lone og løber det hele igennem sammen med mig. Her bliver jeg guidet igennem balancen, således jeg selv efterhånden har helt styr på den del. I forbindelse med årsafslutning har jeg også brugt Lone til at gennemgå det materiale som jeg gør klar til revisionen. På den måde aflevere vi et super redskab til revisionen, hvilket i år har betydet at der ingen anmærkninger eller kommentar har været. 

 Jeg har også brugt Lone til sparring i forhold til diverse regnskabstekniske spørgsmål, hvor jeg ikke lige selv har været helt sikker på hvordan det gøres.”

– Tina Nymark Jensen, TNJ Administrations Service

Skriv til mig på lv@talstaerk.com og hør nærmere om de kommende datoer for workshops.

Kan du se værdien af at få opgraderet din viden og konkrete teknikker til din arbejdsdag, men ikke har lyst at dele dine frustrationer med andre på en workshop – kan du også få mig 1-1 en hel dag i dit bogholderi. Se mere her.