Årsregnskab

Talstærk har stor erfaring i afslutning af årsregnskaber for personligt ejede virksomheder og den personlige selvangivelse, som hører til.

Vi udarbejder ligeledes årsrapporter for selskaber (IVS’er eller ApS’er) og står for hele processen omkring udarbejdelse, lovpligtig indberetning til Erhvervsstyrelsen, selskabsselvangivelser og evt. udbytteerklæringer.

Talstærk kan ligeledes hjælpe dig, hvis du har revisionspligt på dit regnskab og mangler hjælp til at udarbejde konkrete og afstemte regnskabsmaterialer til den revisor, som skal revidere dit regnskab.

Personligt ejede virksomheder – det gør vi for dig:

 • Gennemgang af dit bogholderi, så vi sikrer os, at du får nøjagtig de fradrag, du har ret til, ligesom vi tilretter åbenlyse fejl og mangler
 • Opstilling af årsregnskab, hvis du ønsker det – ex. kan din bank efterspørge et sådant oversigtsregnskab
 • Udfyldelse af den udvidede selvangivelse med alle virksomhedstal
 • Hjælp til korrekt forskudsregistrering eller ændring heraf i løbet af året
 • Regnskabsmøde, hvis du ønsker det, hvor vi gennemgår dine tal og skattebetalinger
 • Adhoc rådgivning omkring det, der fylder for dig i løbet af året, i forhold til din økonomi

Selskaber uden revisionspligt – det gør vi for dig:

 • Gennemgang af dit bogholderi, så vi sikrer os, at selskabet får nøjagtig de fradrag, det har ret til – vi kigger ligeledes på at alle regnskabsposter ser korrekte ud, og at der afregnes korrekt moms og skat.
 • Opstilling af intern årsrapport, hvis du ønsker et mere specificeret overblik
 • Opstilling og indberetning af lovpligtig årsrapport til Erhvervsstyrelsen – med opfyldelse af de minimumskrav, der gælder for din type af virksomhed
 • Udarbejdelse af selskabsselvangivelse og evt. sambeskatningsoversigter
 • Giver dig vejledning omkring udbytte og sørger for lovpligtig indberetning ved udbetaling
 • Adhoc rådgivning omkring acontoselskabsskatter, lovpligtige oplysninger og ændringer for selskaber, personlige skatteforhold for dig som hovedaktionær ect.

Udkast til årsrapporter med revisionspligt – det kan vi hjælpe dig med:

 • At gennemgå dit bogholderi, og igangsætte diverse afstemningsmateriale
 • At “oversætte” for dig, hvad din revisor ønsker, der foreligger af afstemningsmateriale ved revisionens begyndelse – de har gerne sendt en lang og uoverskuelig liste.
 • At forberede regnskabsmaterialet, så du kender årets resultat inden  revisorens gennemgang
 • Vi laver gerne lønafstemninger, anlægskartoteker, afstemmer bankkonti, laver periodeposter, gennemgår hensættelser til feriepengeforpligtelser og beregner skat med mere – alt sammen opgaver, som din (dyre) revisor ellers skal bruge lang tid på i forbindelse med revisionen
 • Kan du nikke genkendende til ovenstående, og tænker du at i år skal du være bedre forberedt, så hjælper vi dig videre. Naturligvis dokumenteres det hele, og der udarbejdes arbejdsmaterialer, så du blot har tilbage at aflevere et færdigt regnskabsmateriale til din revisor.
 • Du vil formentlig se en mærkbar forskel i dit revisorhonorar ved at overlade arbejdet med årsregnskabet til Talstærk. Samtidig kan du lære, hvordan du fremover, kan gøre rigtig meget af arbejdet selv.

Timeprisen for hjælp til regnskabsopgaver er kr. 945,00 + moms. Har du råd til at lade være? Kontakt Talstærk for din fremtidige besparelse her